لیست مطالب مربوط به "افتتاح موزه کتاب مقدس واشنگتن"


افتتاح موزه کتاب مقدس واشنگتن

موزه کتاب مقدس که در هشت طبقه ساخته شده و بزرگترین موزه در این سبک است ۱۷ نوامبر در واشنگتن با فاصله‌ی تنها چند ساختمان از کاخ کنگره‌ی آمریکا افتتاح شد .

ادامه مطلب