لیست مطالب مربوط به "پل"


افتتاح طولانی‌ترین پل معلق جهان در آلمان

یکشنبه 17 اردیبهشت طولانی‌ترین پل معلق جهان در منطقه "راپبوده‌تال" (Rappbodetal) در ایالت "زاکسن آنهالت" آلمان افتتاح شد.

ادامه مطلب