دیدنی های لوس کابوس


کایاک سواری در لوس کابوس

اگر به ورزش های ماجراجویانه علاقه دارید ، کایاک سواری در کابو دقیقا با تمایلات شما هم خوانی دارد. در کنار فعالیت هایی که شما می توانید در لوس کابوس و اطراف آن انجام دهید، کایاک سواری ازجمله دوست داشتنی ترین هاست. قدرت و روح ماجراجویانه خود را امتحان کنید.

لوس کابوس ( Los Cabos )

زمانی که سطح استرس شما بیشتر از حدی شده که بتوانید تحمل کنید، وقتش رسیده که دور بشید . در بهشتی که دریای کورتز به اقیانوس آرام می پیوندد برای همه یک چیزی هست: ماهی گیری، گلف ، قواصی ، قایق رانی ، اسب سواری ، ریلکس کردن در اسپاها، هتل ها و استراحت گاه های لوکس و تفریحات شبانه.