دیدنی های مادرید


کاخ سلطنتی مادرید (Royal Palace of Madrid)

کاخ سلطنتی مادرید در اسپانیا (Royal Palace of Madrid)، یکی از جذاب‌ترین دیدنی‌های این شهر محسوب می‌شود. این مکان اقامتگاه رسمی پادشاه این کشور نیست اما در آن ضیافت‌های رسمی و بقیه‌ی کارهای ایالتی انجام می‌شود و پادشاه اسپانیا در واقع در کاخ Zarzuela در بیرون مادرید زندگی می‌کند.